Business en IT-Consultancy

Uw partner op het snijvlak van business en ITProcesoptimalisatie consultancy

Optimaliseren of verbeteren is als leren: het gaat stap voor stap. Dat is wat wij verstaan onder Continuous improvement. Een stapsgewijze verbetercyclus waarbij optimaliseren een organisatiebrede activiteit is. Maar hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat de bereikte verbeteringen ook echt structureel worden?

                                                                    

Visualiseer en Communiceer

Inzicht in het huidige proces is het vertrekpunt voor verbetering. Door het maken van een blauwdruk krijgen we inzicht in de samenhang van activiteiten en processtappen. Op die manier bepalen we met de organisatie wat er beter kan en beter moet.

Verbeter en leer

Aan de slag met verbeteren. Dat betekent afstemmen van organisatie, processen, systemen en data. Dat betekent ook mensen trainen en opleiden om met systemen te kunnen werken vanuit hun specifieke rol en bijdrage aan het proces. 

Stuur en Borg

Voor het sturen van verbeteringen gebruiken we KPI’s. Kritische prestatie indicatoren waarop we meten en die ons inzicht verschaffen in de prestaties. De onderliggende vraag hierbij is: welke resultaten willen we behalen om onze doelen te bereiken en welk prestaties en processen zijn daarvan de drager? Met de juiste KPI’s sturen op het vergroten van uw resultaat.

Evalueer en begrijp

Hoe weten we nu of de verbeteringen ook echt bijdragen aan onze doelstellingen? En hoe weten we nu of ons proces in werkelijkheid wel werkt zoals we bedacht hadden? Door gebruik te maken van de data en het gebruik van BI en processmining krijgen we inzicht in het proces waarbij we zien wat er werkelijk gebeurt. Dit vormt vervolgens weer een basis om door te ontwikkelen zodat we blijven leren.

Staat u voor de uitdaging om uw processen, systemen, producten of diensten te optimaliseren? Wilt u doelgericht werken aan operational Excellence?

Laten we kennismaken en een afspraak plannen.