Business en IT-Consultancy

Uw partner op het snijvlak van business en ITHome

INITIATIE > IMPLEMENTATIE > PROCESOPTIMALISATIE


 


 


 


 

 

 

 

 

 

Initiatiefase: drijfveren, pijn en kansen

Veel bedrijven worstelen met hun automatisering. De softwarepakketten sluiten niet goed aan op de bedrijfspraktijk. Schouten Technology biedt uitkomst. “We willen bruggenbouwer zijn tussen de organisatiekant van een bedrijf en de softwarewereld”, straalt ons team uit.

Pijn
Bedrijven krijgen te maken met tal van problemen als de eigen organisatie en software niet goed op elkaar zijn afgestemd: het blijkt moeilijk om betrouwbare leverdata te plannen, kwaliteitsproblemen veroorzaken faalkosten en vertragingen in leveringen, interne communicatie verloopt moeizaam, er is onvoldoende kennis van de software applicaties om er optimaal gebruik van te maken. Dit alles met achterblijvende groei, ontevreden klanten en interne frustratie tot gevolg.

Kansen
Wij zien vaak problemen in de connectie tussen de softwareleverancier en de bedrijfspraktijk. Doordat een leverancier kijkt vanuit zijn pakket, is het lastig het bedrijf te begrijpen en haar medewerkers op de juiste wijze te instrueren, zodat een softwarepakket op de juiste manier gebruikt kan worden. De uitdaging is om die twee werelden elkaar te laten begrijpen. Pas dan kunnen ze maximaal op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Zo ontstaat een nieuwe krachtige bedrijfsdynamiek.

Bedrijfsanalyse
Wij beginnen met een grondige bedrijfsanalyse. Wij kijken bij de software applicaties, bedrijfsprocessen en de cultuur van een bedrijf naar problemen die een dynamische bedrijfsvoering in de weg staan. We gaan als team naast de ondernemer aan tafel zitten en inventariseren waar hij naartoe wil en waar de knelpunten zitten. Wat doet het bedrijf en waarom? Dat willen we begrijpen voordat we gaan helpen met de automatisering.

Rollen
Wij stellen hierbij het bakken van een cake voor: Er gaan ingrediënten in en er komt als het goed is een goudbruine cake uit.  Maar kennen al uw medewerkers het eindproduct in voldoende mate? Sluit de output van de ene afdeling goed aan bij wat de andere afdeling nodig heeft? Leiden alle productiestappen tot waardevermeerdering? We denken daarbij in rollen met verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties. Wij zien bij bedrijven vaak dat vooral in taken wordt gedacht. Het risico bestaat dan dat het eindproduct, de mooie bruine cake, uit beeld verdwijnt. We hebben businessconsultants in dienst die die organisatiekant goed kennen en in kaart kunnen brengen.

Initiatie
Gedurende deze eerste fase doen we dus inzicht op over de problematiek en formuleren we doelstellingen. We bereiden het procesontwerp voor met daarin (her-) inrichting van EPR/PDM. We begeleiden de selectie van de te kiezen pakketten en doen een voorstel voor de verbetering van uw applicaties, processen en organisatiestructuur.


Implementatie: Projectmatig aan de slag

Nadat de business processen in kaart zijn gebracht, zullen onze technische mensen adviezen over software geven die zo goed mogelijk bij uw bedrijfsvoering aansluit. Een belangrijk aspect hierbij is dat één softwaresysteem leidend is. Andere applicaties zijn daaraan ondergeschikt. Zo mogen data maar op één plek ingevoerd, bestaan en veranderd worden. Als dat op drie plekken gebeurt, weet al gauw niemand meer welke versie leidend is. Als de data op meerdere plekken nodig zijn, dan moeten ze op verschillende plekken zijn in te zien.

Bedrijfsgericht
Onze advisering is erop gericht de software aan te laten sluiten bij de organisatie. Wij werken ook met pakketten en systemen, maar vanuit de werkwijze van uw bedrijf zoeken we de beste software toepassingen. De software moet maximaal proces- en bedrijfsvoering ondersteunend zijn. Dat is onze overtuiging. Pas dan wordt er met plezier gebruikt van gemaakt en wordt de aanschaf verzilverd.

Trends
In de markt merken wij dat er verschillende trends gaande zijn, zo merken wij een steeds grotere behoefte aan diversiteit en de hieruit volgende modulaire opbouw van software. De ketenintegratie in de industrie 4.0 is een belangrijke ontwikkeling in de markt, maar voordat er over de grenzen van het eigen bedrijf heen kan worden gekeken, moet de interne organisatie wel op orde zijn. Bevindt de bedrijfscultuur zich op hetzelfde niveau als de automatisering?

Implementatie
In de implementatiefase richten we ons op projectmanagement en (key-user) ondersteuning. We geven advies en richten de processen in. ERP en PDM/DMS komen aan bod. We trainen uw medewerkers in kennis en vaardigheden. We zorgen tot slot dat kennis geborgd wordt bij proces eigenaren en key-users.


Optimalisatie: Continu verbeteren

Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen beschouwen wij -net als u- als een continu proces. Samen met u bekijken we:

·                   Hoe we stuurinformatie (Business Intelligence/Procesmining) kunnen optimaliseren,

·                   Hoe de systemen optimaal kunnen worden ingezet,

·                   (Proces-) kwaliteitsmanagement kunnen opzetten,

·                   Oplossingen kunnen realiseren met betrekking tot QRM, ketenintegratie enzovoorts,

·                   Kennisborging kunnen koppelen aan procesflows, instructies en herinrichting.

Gaat u ook voor de langere termijn?


Komen de problemen uit dit stuk u bekend voor? Heeft uw bedrijf ook behoefte om de kloof tussen de software en het bedrijf te dichten? Neem dat contact op met ons, om deze brug voor u te bouwen!